ROADSTERS ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง

13,100
บาท

ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง

จำหน่ายเป็นคู่ ค่าแรงดันยางหน้าและหลังจะถูกแสดงบนแผงหน้าปัดรถ พร้อมไฟเตือนที่มีให้ในชุดติดตั้งอุปกรณ์ มาพร้อมกับสติกเกอร์เตือนบริเวณวงล้อ ติดตั้งโดยแทนจำหน่ายเท่านั้น (ต้องมีการซิงค์ค่ากับ ECM) ตลาด ROW

RELATED PRODUCTS